Targi odbędą się już za:  -44 dni

Targi Nieruchomości & Budowa Domu, Hala Urania, Piłsudskiego 44

Do góry 

 

Specyfikacje

Poni­żej przed­sta­wiamy specyfikacje:

 

 

 

Regu­la­min Targów: